A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thưc đơn tuần 3 tháng 9

VÒ dù : Buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm năm học  2019 - 2020

Thêi gian : Vµo håi 17 phót 00. ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2019   ( Thø 6   )

§Þa ®iÓm  : T¹i Lớp 4TB1 Trường Mầm non Tù Nhiªn. ( Khu đội 10 )

Mong phụ huynh vÒ dù ®Ó buổi họp ®¹t kÕt qu¶ cao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 68